סקרי סביבה – ככלי להבנת מצב צמחייה ופרפרים

סקרי פרפרים כשיקוף למצב אוכלוסיית הפרפרים הקיימת וכאינדקטורים למצב איכות הסביבה

מקיימים סקרים בכל הארץ לרשויות השונות, מכון דש”א, קק”ל, עיריות ומועצות אזוריות

כלי עבודה למצב האקולוגי הקיים וניתוח השינוייים. בסוף הקרים מוצא דו”ח עם מצב קיימות ועם המלצות לשיקום האזור