לתוך הפרפריום מכניסים קבוצות קטנות של ילדים, ניתן להביט מבחוץ בפרפרים