מיזמים מיוחדים במוסדות חינוך

אחד מתוך מבחר מבנים שבנינו עבור מוסדות חינוך וגופים ציבוריים המעוניינים להעמיק את הקשר בין הילדים ועולם הטבע וזאת דרך החרקים היפים ביותר – הפרפרים

הילדים מגלים את פלא הגלגול תוך התבוננות חקר וכבמובן טיפול שוטף הן בצמחיה והן בפרפר בשלבי התפתחותו השונים