דנאית תפוח-סדום

דנאית תפוח סדום
פרפר נודד שבדרך כלל באפריל היינו רואים אותו בנדידה, פרפר יפהפה בעל צבעי אזהרה, מעופף לאט ויכול לחיות עד כ-3 חודשים.השנה נצפו רק בסוף אפריל מספר פרוטים.
באגמון החולה אוכלוסיה יציבה ,אפשר לראות אותם מעופפים סביב צמחי השנית.
פרפר נוח לגידול כמובן אם יש לכם צמח פונדקאי עבורו. כידוע הזחלים אוכלים כל הזמן ויש לדאוג לאספקה של העלים המתאימים.
לצערינו ישנם היום שדות חקלאיים של האסקלפיאס – מייצאים אותו לאירופה לסידרי פרחים., כאשר להקת דנאיות מגלה שדה כזה גורלה נחרץ כי החקלאיים ממהרים לרסס כדי למנוע פגיעה בצמחים.