ישראל עשירה במיני פרפרי יום. יחסית לגודלה יש בה מגוון ביולוגי מרשים של כ 140 מינים ותתי מינים. משיכת הפרפרים לגינה תלויה בשתילת הפונדקאים ומקורות צוף מתאימים לפי נתוני המיקום ועונות מעוף הבוגרים. נתונים אלו ובייחוד הטבלאות המיוחדות המתאימות לכל אזור בארץ מופיעות במדריך הפרפרים בישראל ובעיקר בספר “גינת הפרפרים” שכתב המחבר

גלגול זנב הסנונית

מחזור החיים של זנב הסנונית

גלגול לבנין משויש

מחזור החיים של לבנין משויש

גלגול מלא של נמפית היערה

מחזור החיים של נמפית היערה

גלגול מלא של סטירית היבלית

מחזור החיים של סטירית היבלית

גלגול של הספרית החלמית

מחזור החיים של הספרית החלמית

גלגול של כחליל האפון

מחזור החיים של כחליל האפון