הפרפרים שקל לזמן לגינה, באם תשתול את הצמחים המתאימים

זנב-סנונית נאה, לבנין כרוב, לבנין צנון,לבנין רכפה, לבנין כתום-כנף המצילתיים,לבנין התלתן, לימונית האשחר,לבנין הכאסיה, דנאית תפוח-סדום, נימפית הסרפד, נימפית היערה,נימפית חורשף, סטירית משויישת, סטירית היבלית,כחליל האפון,כחליל החומעה, כחליל הרימון ועוד