זנב סנונית-נאה בוקע

פרפרים ומיקרותעשייה עם דובי

השקת ספר גינת הפרפרים:

פרפרים במודיעין, גבעת הקיטורה:

חוצה ישראל עם דב אולבוים חלק א:

חוצה ישראל עם דב אולבוים חלק ב:

בקיעה של לבנין כתום-כנף


פרפרים בפורים