1 2 3 4 5

"עולם ללא פרפרים בלי ציפורים ובלי פרחים הוא עולם שאני לא יכול להשלים איתו"

עזריה אלון